OGŁOSZENIE O konkursie ofert na usługę informatyczną wdrożeniową – instalacja nowego systemu franczyzowego – podłączenie istniejących punktów handlowych i innych kluczowych modułów systemu

31 Paź
Data publikacji 31 październik 2014 Zamawiający: Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice ogłasza konkurs w ramach projektu: Budowa systemu automatyzującego zarządzanie siecią franczyzową i relacjami z dostawcami współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju...
Czytaj dalej »