OGŁOSZENIE

10 Mar

Data publikacji 10 marzec 2014

Zamawiający:

Dansport Maciej Śniegórski, NIP 9691367876, ul Oriona 36, 44-117 Gliwice

ogłasza konkurs w ramach projektu:

Budowa systemu automatyzującego zarządzanie siecią franczyzową i relacjami z dostawcami

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2. – Projekt nr UDA-POIG.08.02.00-24-248/13-00

NUMER OGŁOSZENIA:2/2014/8.2

DATA OGŁOSZENIA: 10.03.2014

PRZEDMIOT OGŁOSZENIA:
Konkurs ofert na:
1. Reklamówki plastikowe, 400mm x 300mm, białe, nadruk 5kolorów(cena za szt)
2. Druk folderów A4, 8str, połysk,kolor (cena za szt)
3. Teczka biurowa (cena za szt)
4. Druk plakatów 50cmx70cm (cena za szt)
5. Flagi promocyjne (cena za szt)
6. Druk ulotek 21cmx10cm
7. Taśmy reklamowe 75mm (cena za szt)
8. Druk wielkoformatowy (cena za m2)
9. Wizytówka premium, laminowana obustronnie, 3kolory (cena za szt)

GŁÓWNE KRYTERIUM:

  • Cena,

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY CZĘŚCIOWEJ: TAK

CZY DOPUSZCZA SIĘ ZŁOŻENIE OFERTY RÓWNOWAŻNEJ: TAK

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.03.2014r.

OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 2 lata kalendarzowych.

TERMIN KONKURSU: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 25.03.2014 r.

FORMA SKŁADANIA OFERT:

  1. Osobiście, w siedzibie biura, przy ul. Kościuszki 62, 40-065 Katowice, lub

  2. Poprzez e-mail – na adres: biuro@dansport.com.pl

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZLECENIA:Maciej Śniegórski, tel 515180212

OCZEKIWANY OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 30 dni,

FORMA PŁATNOŚCI: Przelew.

Załączniki:

Zał. Nr 1 – formularz ofertowy